Bedriftsfysioterapi

Bedriftstjenester

Nesbru Fysio- og Manuellterapi as tilbyr skreddersydde løsninger ved hjelp av kartlegging, behandling og forebygging.


1: Fremme helse og forebygge plager ved å tilby veiledning, informasjon om trening med fysioterapeut/manuellterapeut.


2: Hindre uhensiktmessige kostnader i forbindelse med sykefravær, tap av kompetanse og produktivitet ved å tilby rask beredskap, behandling og oppfølging hos manuellterapeut og fysioterapeut da uhellet først er ute.


Vi vet at dagens hektiske arbeidsliv krever ansatte med god helse og høy arbeidskapasitet. Dessverre er det slik at vi ser en stadig økende prosentandel av befolkningen som plages med muskel- og ledd relaterte plager. Disse plagene utgjør 40% av det totale sykefraværet i Norge og 30% av alle uførepensjoner kostnader forbundet med sykefravær.


En undersøkelse utført av SINTEF viser at en arbeidstager som er borte fra jobben koster bedriften i gjennomsnitt 2600 kroner per sykedag. Dette utgjør 13000 kroner per uke! Først etter 16 dager vil bedriften få refusjon fra NAV

Vi kan hjelpe dere å redusere sykefraværet!

Ved Nesbru Fysio- og Manuellterapi as har fire fysioterapeuter godkjenning av NAV for å kunne gjøre en arbeidsplassvurdering , i henhold til regelverket nevnt under.
Se: Nav.no

Linker:

Arbeidstilsynet.no