66 85 31 20 post@nesbrufysio.no

Vi har et team bestående av 11 erfarne fysio- og manuell terapeuter med kommunal avtale.

Fysioterapeutene hjelper deg med utredning, forebygging og behandling av muskel-og skjelettplager, om det er akutte eller kroniske plager. Vi kartlegger hver enkelt pasients situasjon og jobber med aktiv rehabilitering før, under og etter kirurgi og ved smertetilstander. Vi har flere typer gruppetreninger, les mer om dette her .

Frikort egenandelstak er nå 3040,-
Barn under 16 år har gratis undersøkelse og behandling!

Fysioterapeutene jobber tverrfaglig med manuellterapeutene på klinikken, fastleger og lokale sykehus.

Du kan lese mer om hva en fysioterapeut gjør på Norges Fysioterapeutsforbunds sider https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet