Vi tilbyr de følgende gruppetrening:

1. Hjertegruppe

Fysioterapeut Anja Haugen tilbyr hjerterehabilitering basert på den forskningsbaserte Ullevålsmodellen.
Hovedelementene er gruppetrening med høy-intervalltrening i tillegg med pasientundervisning i trening, kosthold og livsstil over en periode på 12 uker. Det er vitenskapelig dokumentert at fysisk trening reduserer utviklingen av en rekke risikofaktorer for hjertepasienter.

Hjerte rehabilitering passer for pasienter som har:
• gjennomgått utblokking (PCI)
• nylig har hatt hjerteinfarkt (tidligst etter 6 uker)
• vært gjennom bypass- og/ eller klaffeoperasjon (tidligst etter 8 uker)
• angina i stabil fase
• høy blodtrykk eller andre risikofaktorer som disponerer for utvikling av hjertesykdom

Innhold i hjerte rehabiliteringen
• tilpasset trening i 12 uker ledet av erfaren fysioterapeut
• to gruppetreninger i uken hvorav en trening utendørs og en innetrening i sal
• ved oppstart grundig samtale og undersøkelse av fysioterapeut der man gjennomgår sykehistorie, medisinering samt kartlegging av livsstil
• belastningstest med pulsklokke på tredemølle eller ergometersykkel ved
oppstart og etter fullført treningsperiode
• gruppebasert pasientundervisning i sykdomslære, trening, kosthold og livsstil
• pasientene blir delt inn i tre forskjellige grupper etter funksjonsnivå og alder
• etter endt rehabilitering får man hjelp til å etablere et langsiktig treningsopplegg

For å kunne delta på hjerterehabilitering trenger man henvisning til fysioterapi fra fastlege, kardiolog eller fra sykehus.
Pris etter kommunale takster, varierer etter henvisningsdiagnose

Rehabilitering ledes av erfaren fysioterapeut Anja Haugen har 18 års erfaring som fysioterapeut og har kommunal avtale. Hun har gjennomgått kurs i helhetlig hjerterehabilitering og har hatt gruppetrening på Nesbru Fysio- og Manuellterapi siden 1998. Anja har mange års klinisk erfaring med rehabilitering og fysisk trening, også som tidligere fysioterapeut for alpinlandslaget kvinner.


2. Medisinsk treningsterapi

3. Lungegruppe

4. Medisinsk yoga

5. Rygg gruppe

Fysioterapeut Jørgen Husebø fra Nesbru fysio og Manuellterapi AS tilbyr medisinsk treningsterapi i gruppe for ryggpasienter. Hvis du har hatt ryggplager i lengre tid enn 3 måneder kan dette være noe for deg!


Gruppetreningen foregår i Nesbru Fysio og Manuellterapi sin treningssal hver tirsdag kl 1600-1700. Perioden treningen foregår er 12 uker. Det er ønskelig og viktig at pasienten gjør egentrening i tillegg til fellesøkten.


Vi starter med individuell undersøkelse og samtale, med et individuelt tilpasset treningsprogram. Pasienten vil her få all informasjon om kurset. Det er nødvendig med henvisning fra lege. Vi starter og avslutter perioden med en evaluering ved hjelp av samtale og spørreskjema.


Påmelding til Nesbru Fysio og Manuellterapi på tlf: 66853120 - Gi beskjed at du har henvisning til gruppetrening.


6. Trening for gravide