66 85 31 20 post@nesbrufysio.no

HJERTEGRUPPE

HJERTEGRUPPE

Opptrening etter hjerteinfarkt, by-pass, utblokking eller ved risikofaktorer som høy blodtrykk som disponerer for utvikling av hjertesykdom

Hovedelement i hjerterehabiliteringen er gruppetrening med høyintervalltrening. Det trenes både utendørs med intervalltrening i motbakke og med styrkeintervaller for hele kroppen inne i treningssal

For mer info, sjekk www.hjerterehabilitering.no