66 85 31 20 post@nesbrufysio.no

LUNGEGRUPPE

LUNGEGRUPPE

Trening for pasienter med diagnosen astma, KOLS, sarkoidose eller andre lungesykdommer som gir nedsatt lungefunksjon.

Treningen er lavdosert og fokuserer på generell styrketrening for hele kroppen, lett intervalltrening og pusteøvelser.

Timen ledes av fysioterapeut med driftsavtale.