MTT – Medisinsk treningsterapi

MTT – Medisinsk Treningsterapi

MTT – Medisinsk TreningsTerapi er en vitenskapelig underbygget behandlingsmetode, – en treningsform der pasienten trener i spesialtilpasset utstyr. Utstyret stimulerer relevante funksjonelle kroppsfunksjoner. Hver enkelt får tilpasset eget treningsprogram som bygger på resultatet fra undersøkelse og samtale i forkant. Fysioterapeuten er til stede under treningen og overvåker deltakernes utførelse. MTT varer normalt 1 time.
Timen ledes av fysioterapeut med driftsavtale.