66 85 31 20 post@nesbrufysio.no

MTT medisinsk TreningsTerapi

MTT Medisinsk TreningsTerapi

MTT – Medisinsk TreningsTerapi er en vitenskapelig underbygget behandlingsmetode, – en treningsform der pasienten trener i spesialtilpasset utstyr. Utstyret stimulerer relevante funksjonelle kroppsfunksjoner. Hver enkelt får tilpasset eget treningsprogram som bygger på resultatet fra undersøkelse og samtale i forkant. Fysioterapeuten er til stede under treningen og overvåker deltakernes utførelse. MTT varer normalt 1 time.

Timen ledes av fysioterapeut med driftsavtale.