Nyheter

VI STARTER MED GRUPPER I MINDFULNESS MEDITASJON

Mandag 21.januar starter Ingvild med guidet Mindfulnessmeditasjon kl.18.00 - 19.00.

Kurset vil gi deg litt teori med mål å øke din kunnskap og bevisstgjøre din erfaring om hvordan kropp og sinn henger sammen, - og selvfølgelig i hovedsak erfare hva Mindfulness er gjennom guidet meditasjon. Det kan være fint å huske på at du ikke skal prestere eller få til noe på disse gruppene. Og det kan vel kanskje være den største øvelsen for mange - tillate seg selv og bare være.


Pris kr. 125/ gang - minimum 5 ganger. Den 21. og 28.januar er det gratis.

Påmelding: hos sekretær, tlf.: 66 85 31 20.


Ingvild har trent Mindfulness i over 10 år. Hun er Fysioterapeut (se www.nesbrufysioterapi.no), Livsstyrketrener (se www.livsstyrketrening.no) og Helseveileder (se www.ingvild-jebsen.no) . 

Hun har guidet mange grupper i Mindfulness, samt inkludert denne treningen i pasientbehandling og klientarbeid i flere år.