66 85 31 20 post@nesbrufysio.no

Velkommen til vårt veletablerte institutt i lyse trivelige lokaler sentralt på Nesbru

Vi ligger lett tilgjengelig, med gratis parkering, på taket av
Rema 1000 bygget
De fleste fysio- og manuellterapeutene har
kommunal driftsavtale.
Vi har også helprivate fysioterapeuter
med kort ventetid.
Det er god bussforbindelse med kort gangavstand.