Fysioterapi

· Fysioterapeuter er eksperter på kropp, bevegelse og funksjon, og på hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer kan bidra til helse og sykdom.

 

· Fysioterapeutene ved vårt institutt bruker et vidt spekter av behandlingsformer for å oppnå et best mulig resultat for den enkelte. Det kan være manuelle teknikker, øvelser, tøyninger, treningsopplegg og veiledning, for eksempel innen ergonomi. Vi kan også tilby nålebehandling, forskjellige tapeteknikker og spesialtilpassing av såler. Alle våre terapeuter har grundig kjennskap til og erfaring med Redcord.

 

· Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk undersøkelse. Enkelte ganger vil et tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell være nødvendig for å oppnå optimalt resultat og trygghet for deg.

 

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell. De er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a. innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert. Fysioterapiutdanning i Norge er en 4-årig høyskoleutdanning. www.fysio.no/FAG/Hva-er-fysioterapi

Vårt overordnede mål er å tilstrebe best mulig funksjon og å lære deg om hvordan du i dagliglivet kan håndtere dine utfordringer og ta vare på egen kropp.

Vi behandler pasienter innenfor et bredt spekter av lidelser:

 • Muskel - og skjelettlidelser.
 • Idrettsskader.
 • Nevrologiske lidelser.
 • Revmatiske lidelser.
 • Behandling før og etter operasjon.
 • Behandling av følgetilstander etter sykdom og skade.
 • Svangerskapsrelaterte plager.
 • Hjerte- og lungerelaterte lidelser

Våre behandlere har avtale med kommunen. Dette innebærer:

 • Gratis behandling for: Barn under 16 år.
 • Frikort 2, ved betalt egenandel 2025,-. www.helfo.no/privatperson/frikort/sider/hva-er-frikort-egenandelstak-2.aspx#.U3IcjIFFKs8

Vi har flere gruppetilbud:

 • Medisinsk treningsterapi (MTT)
 • Hjerterehabilitering
 • Parkinsongrupper
 • Lungetrening
 • Rygg grupper
 • Styrke/balanse
 • Medisinsk yoga
 • Arthrosegrupper

Linker:

Hva er Fysioterapi