66 85 31 20 post@nesbrufysio.no

MANUELLTERAPI

Manuellterapi

Manuellterapi er et 2-årig klinisk mastergradstudie på universitetsnivå for fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse og behandling av muskel-og skjelettplager. Fysioterapeuter med slik utdannelse kalles manuellterapeuter. Vi er 5 spesialister i manuellterapi her ved Nesbru fysio-og manuellterapi AS. Manuellterapeuter har siden 2006 fått rollen som primærkontakter i det norske helsevesen, dette gir mange fordeler for deg som pasient:

• Du kan sykemeldes inntil 12 uker av din manuellterapeut

• Du kan henvises til røntgen, MR eller CT av din manuellterapeut

• Du kan henvises til legespesialister av din manuellterapeut

Lenker:
Hva er manuellterapi?

https://www.dagensmedisin.no/blogger/fred-hatlebrekke/2014/08/26/manuellterapeuter–helsevesenets-ukjente-ressurs/ 

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Manuellterapi