Manuellterapi

Manuellterapi er et 2-årig klinisk mastergradstudie på universitetsnivå for fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse og behandling av muskel-og skjelettplager. Fysioterapeuter med slik utdannelse kalles manuellterapeuter. Vi er 3 spesialister i manuellterapi og 2 mastergradstudenter her ved Nesbru fysio-og manuellterapi AS
Manuellterapeuter har siden 2006 fått rollen som primærkontakter i det norske helsevesen, dette gir mange fordeler for deg som pasient:

• Du kan sykemeldes inntil 12 uker av din manuellterapeut

• Du kan henvises til røntgen, MR eller CT av din manuellterapeut

• Du kan henvises til legespesialister av din manuellterapeut

• Du kan gå direkte til din manuellterapeut uten å ha oppsøkt fastlegen din først, og det uten tillegg i pris. Dette gir deg 2 store fordeler. Du sparer utgiften til fastlegen og du får direkte tilgang til en spesialist.

• Alle barn under 16 år har krav på gratis behandling.

• Du har krav på frikort vedbetal egenandel 1990,-

• Du blir nøye utredet og behandlet. Hver konsultasjon har en varighet på 30-60 minutter.

Manuellterapeuten behandler alle slags muskel-skjelett plager i hele kroppen. Vi justerer og løsner opp stive og låste ledd i rygg og nakke, vi løsner opp muskulære triggerpunkter, gjerne med nåler. Vi er godt skolerte i øvelser og trening, og opptatt av å gjenvinne riktig bevegelsesmønster hos deg som har smerte, slik at vi kan lindre eller kurere din smerte. Vi bruker ofte teip og såler der det er nødvendig.


Vi er opptatt av en aktiv tilnærming og vi vil hjelpe DEG til selv å ta kontrollen over egen kropp og helse. Vi ser på oss selv som veiledere / rådgivere der vi i fellesskap kan nå målet om din smertelindring.


Vi kan mye om smertens fysiologi og psykologi og vil gi deg innføring i dette slik at du lettere kan overvinne din smerte.

Vi setter høye krav til oss selv, når du er ferdig med vår undersøkelse skal du ha svar på følgende 6 spørsmål:

-Hva feiler det meg? (diagnose)
-Hvor lang tid vil dette ta? (prognose)
-Hva kan du gjøre for meg?
-Hva kan jeg gjøre selv?
-Trenger jeg å ta bilder?
-Trenger jeg hjelp av andre spesialister?
Manuellterapi er en 2-årig videreutdanning. Alle manuellterapeuter er fysioterapeuter. Manuellterapeutene er utdannet for å kunne skille mellom sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og andre sykdommer med lignende symptomer. Yrket har vært praktisert i Norge siden 1950-tallet.

Metodene manuellterapeutene benytter seg av, er vitenskapelig dokumenterte. Nå kan du gå direkte til manuellterapi uten henvisning fra lege. Du har likevel rett til refusjon fra trygdekontoret.

Linker:

Info om Manuellterapi

Pasientinfo

Manuellterapeuter - Helsevesenets ukjente ressurs