VEILEDET GRUPPETRENING KVELD

Vi tilbyr veiledet gruppetrening på kveldstid / etter arbeidstid på klinikken.

Vi tilbyr veiledet gruppetrening på kveldstid / etter arbeidstid på klinikken. Timene ledes av en instruktør fra Norges idrettshøgskole / fysioterapeut / personlig trener. Timen varer i 60 minutter.
Som pasient kan du gjøre øvelser som er gitt av din fysioterapeut. Hensikten er å få gjennomført tilstrekkelig trening til å forbedre funksjon eller gi et forlenget rehabiliteringsforløp for å gjøre steget til treningssenter eller selvstendig trening kortere.
Hvem passer disse gruppene for?
Dette er gruppen for deg som synes du trenger litt mer oppfølging eller ønsker å trene litt mer mellom oppfølgingstimene for å komme tilbake til ønsket funksjon. Det kan hende du mangler motivasjon eller ikke føler deg komfortabel med treningssenter, ønsker litt mer trygghet rundt øvelsene som du allerede gjør, eller vil ha litt større variasjon og tekniske innspill på øvelsene.
Vi har pasienter med ulik alder og funksjonsnivå, derfor forsøker vi å dele inn i 2 ulike grupper ift alder og funksjon. En for 40-65 år og en for 65-85 år. Er du sprek med god funksjon bør du velge den yngre gruppen, har du dårligere funksjon bør du velge den eldre gruppen.
Det er bindende påmelding der du kan velge to ulike alternativer:

1) 12 uker, x 1 pr uke av kr 150,- pr gang. Total pris 3 mnd kr 1800,-
2) 12 uker x 2 pr uke av kr 100,- pr gang. Total pris 3 mnd kr 2400,-

For påmelding send e-post til post@nesbrufysio.no